Gitár tanári állás

Gitár tanári állás

Dunakeszi Tankerületi Központ                

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Aszódi Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola 

gitár tanár

munkakör betöltésére.

Dunakeszi Tankerületi Központ                     

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Aszódi Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola 

gitár tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 72.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

klasszikus gitár oktatása az Aszódi Podmaniczky Művészeti Iskola székhelyén és a Hévízgyörki telephelyén

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, klasszikus gitár,
 •       magyar állampolgárság
 •       cselekvőképesség
 •       büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       saját gépjármű

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       szakmai önéletrajz
 •       90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 •       végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 •       a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
 •       a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel való közléséhez)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Magyari Zita Ida intézményvezető nyújt, a 06 30/244-2383 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton dr. Magyari Zita Ida intézményvezető részére a magyarizita.ida@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Hír kategóriák
Kapcsolatfelvétel
Több módon is felveheted velünk a kapcsolatot. Küldhetsz egy e-mailt a következő címre: muvisk [kukac] gmail.com vagy kitöltheted az alábbi űrlapot, amit e-mailben kapunk meg.
Flag Counter