Aszódon - az általános iskola zenei tagozatával egy időben - 1958 őszén indult el a hangszeres zeneoktatás.
            Ebben az időszakban a hangszeres tanárok az általános iskola tantestületéhez tartoztak. 1967-től a körzeti zeneiskolák hatáskörébe helyezték a néhány tanszakkal működő zeneoktatói közösségeket, így az aszódi tagozat Váchoz, majd Fóthoz, később Dunakeszihez, végül Gödöllőhöz tartozott.
            1988. augusztus 15-én az aszódi tagozat levált a Gödöllői Körzeti Állami Zeneiskolától és hat zenetanárral, közel száz növendékkel, valamint egy kihelyezett tagozattal (Bagon) folytatta további működését.
            1998. december 15-én az önállósult zeneiskola 10 éves évfordulóján intézményünk felvette a Podmaniczky Zeneiskola nevet.
            A Galga mentén iskolánk az egyetlen olyan művészetoktatási intézmény, ahol a térség iskoláskorú gyermekeinek lehetőségük van a különböző művészeti ágak alapfokú elsajátítására, valamint az átlagnál tehetségesebbeknek felkészülni a művészeti szakközépiskolában való továbbtanulásra. Ennek következtében vonzáskörzetünk településeinek kérésére sorra alakultak kihelyezett tagozataink, telephelyeink; 1989-ben Ikladon, 1991-ben Hévízgyörkön és Galgamácsán, 1992-ben Püspökhatvanban, 1994-ben Turán, 1995-ben Domonyban, 2003-ban Gödöllőn, 2009-ben Galgagyörkön, 2017-ben Bagon.
            Aszód Város Önkormányzata - Bagyin József polgármester úr működése alatt - 1997-ben az addigi áldatlan körülményeket megszüntetve gyönyörű, esztétikailag is a művészeti neveléshez méltó helyre költöztette intézményünket. A Művelődés Házába való elhelyezésünk az oktató-nevelő munkánk megbecsülését, a helyi értékekhez való tartozást üzente számunkra. Éreztük, hogy a város fontosnak tartja intézményünket, értékeli és elismeri azt a szakmai munkát, amit oktatói közösségünk létrehoz.
            Jelenleg a pedagógus létszám 35 fő, a növendék létszám (két tanszakosokkal együtt) 678 fő. Eddig több mint 30 növendékünk választotta élethivatásául valamelyik művészeti pályát és közülük néhányan ma már végzett pedagógusként tantestületünk tagjai.
            A zeneművészeti szakon az egyéni oktatás mellett kamarazene csoportok, zenekarok is működnek. Kiemelkedő teljesítményű Szegedi József által alapított és a Dr. Magyari Zita Ida vezette iskolai szimfonikus zenekar, valamint az iskolai fúvószenekar (vezető: Rónai Lajos címzetes igazgató). Kiváló eredményeiket tankerületi, regionális, megyei, országos és nemzetközi versenyeken elnyert emlékplakettek, oklevelek, nívódíjak és különdíjak sora mutatja.
            Pedagógiai alapelveink közé tartozik, hogy oktató-nevelő munkánk során növendékeink ismerjék meg az egyetemes kultúra mellett nemzeti kultúránkat, népművészeti értékeinket is. A népzene, néptánc, valamint a képzőművészeti tanszak lehetőséget nyújt számukra, hogy élményszerűen, az önkifejezés eszközeivel tekintsenek be a magyarság örökségébe.