FELVÉTELI JELENTKEZÉS és BEIRATKOZÁS A 2020/2021-ES TANÉVRE

Kedves Szülők és Növendékek!
 
A járványhelyzetre való tekintettel a felvételi eljárást és beiratkozást igyekszünk minél kevesebb személyes kontaktussal megvalósítani, online lehetőséget biztosítva a jelentkezőknek és visszajelentkezőknek. Az online jelentkezésre, beiratkozási kezdeményezésre 2020. június 8-ig van lehetőség a honlapon megtalálható kérdőív segítségével.

A képességfelmérésre, ami a felvételi eljárás része, online kerül sor, a későbbiekben meghatározott módon. A jogviszony elbírálásáról a képességek felmérése után az igazgató dönt. Szükség esetén pótfelvételi meghallgatásra kerül 2020. augusztus 26-27 között. Kérjük figyeljék az információkat honlapunkon.

Felvételi vizsga/meghallgatás
  • szolfézs előképző (Az meghallgatáson felmérjük a jelentkezők zenei képességeit, készségeit. A felvételi a gyerekek által ismert bármely kis dalocska elénekléséből és játékos készségfelmérésből áll: tapsolás, visszaéneklés).
  • szolfézs előképző utáni hangszer kiválasztása (Célunk, hogy mindenkit az adottságának és érdeklődésének megfelelő hangszerre irányítsuk.) Hangszeres tanszakra való jelentkezésnél kérjük vegyék figyelembe, hogy új tanulókat tanáraink csak a visszairatkozások lezárása után tudnak fogadni, korlátozott számban. A megfelelt, de esetleg hely nélkül maradt tanulók várólistára kerülnek. Kérjük, ennek elkerülésére a jelentkezésnél több hangszert is jelöljenek be, hogy elkerüljük a várólistákat.
  • tánc- és képzőművészeti ágon csak jelentkezés, készségfelmérés történik elbeszélgetés (képzőművészeti ágon néhány beküldött, otthon készített, bármilyen témájú rajz vagy festmény) alapján
 
Az oktatás helyszínei
Aszód - Podmaniczky AMI székhely, Aszód - Csengey telephely, Aszód - Rákóczi telephely, Aszód - EGA telephely, Ikladi telephely, Galgamácsai telephely, Galgagyörki telephely, Püspökhatvani telephely, Bagi telephely, Hévízgyörki telephely, Galgahévízi telephely, Turai telephely
 
Székhelyünkön az alábbi szakok működnek:
szolfézs előképző, zongora, fafúvós (fuvola, klarinét, szaxofon, népi furulya, furulya), rézfúvós (trombita, harsona, tenor- barintonkürt), vonós (hegedű, gordonka), magánének, ütőhangszerek
 
Telephelyeinken az alábbi szakok működnek:
Csengey telephely (Aszód): néptánc, képzőművészet
Rákóczi telephely (Aszód): szolfézs előképző
EGA telephely (Aszód): szolfézs előképző (ált.isk. 1-4 osztály), néptánc (ált.isk. 1-4 osztály), képzőművészet (ált.isk. 1-4 osztály)
Ikladi telephely: szolfézs előképző, zongora, rézfúvós
Galgamácsai telephely: szolfézs előképző, zongora,
Galgagyörki telephely: szolfézs előképző, zongora, népi vonós, képzőművészet, néptánc
Püspökhatvani telephely: szolfézs előképző, zongora, harmonika, népi vonós, képzőművészet, néptánc
Bagi telephely: szolfézs előképző (ált.isk. 1-4 osztály), néptánc
Hévízgyörki telephely: szolfézs előképző, zongora, vonós (klasszikus hegedű, népi vonós), fúvós,
Galgahévízi telephely: szolfézs előképző, népi vonós
Turai telephely: szolfézs előképző, történelmi társastánc
 
Tájékoztató az oktatásról
 
A tanítás rendje
Intézményünkben az oktatás a délutáni órákban folyik.
 
Zeneművészet
Általános iskola 1 és 2. osztályosai számára szolfézs előképzős csoportok indulnak heti 2×45 percben. A későbbi hangszerválasztásnál azokat a növendékeket részesítjük előnyben, akik már jártak szolfézs előképzőbe. Szolfézsoktatás a székhelyen, valamint kihelyezett tagozatként az általános iskolákban is folyik.
Általános iskola 3. osztályos, vagy annál idősebb gyermekeket a felvételiztető tanárral való egyeztetés, meghallgatás után tudjuk szolfézs csoportba besorolni.
A hangszeres órák egyéni oktatás keretében heti 2×30 percben zajlanak. Hangszer mellett szolfézs kötelező tárgyat is tanulnak tanulóink, heti 2×45 percben.
 
Képzőművészet
A képzőművészeti tanszak foglalkozásai: a képzés ideje előképzős évfolyamnak 2×45 perc, 1 évfolyamtól heti 2×90 perc hetente két alkalommal.
 
Néptánc
A képzés ideje előképzős osztálynak 2×45 perc, 1. évfolyamtól 2×90 perc. A néptánc foglalkozások általában hetente két alkalommal vannak.
 
Történelmi társastánc (Tura)
Vegyes korosztályú csoport, a foglalkozások heti két alkalommal 2×90 percben vannak.

Az iskolában az oktatás térítési díj/tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe!
Minden esetben ingyenes az oktatás a hátrányos, halmozottan hátrányos, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanulók részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.